Friday, November 7, 2008

તમારો.

મારા જીવનના આગંણ માં,
તમે એકમાત્ર ગુલાબ નુ પુષ્પ છો;
જીવનને પ્રેમથી સુવાસિત કરનાર,
તમે જ તો હ્રદયનો શ્વાસ છો.

તમારા બધાં ગુણ છે સુરજનાં,
મને રોશની શોધતું સુરજમુખી સમજો;
તમારી મોહકતા છે ચાંદ ની,
મને એને માણતો આશિક સમજો.

તમે અનંત ફેલાયેલું આકાશ છો,
મને તેમાનો એક તારો સમજો;
એકમાત્ર માંગણી છે મારી તમને,
તમે મને કેવળ 'તમારો' સમજો.

-- નિર્મલ પાઠક "સત્વ".

No comments: