Saturday, September 6, 2008

પ્રેમ નું પીણું!

આપને જોતાં જીવાતું ગયું,
ને પ્રેમ નુ પીણું પીવાતું ગયું;
દિલ ને કેહતાં ના આવડયું,
હું ચાહું છું તમને,
ને ઊઠામણું થઇ ગયું.

મારા મન ને સંભાળતાં ના આવડયું,
આપને મેળવવાનું સપનું જે જોયું,
વિચારોનાં ઝરણાં માં એ પણ વહી ગયું.

તમારા વિરહ માં જીવન વીતી રહયું,
મનને મનાવતું આશાનું કિરણ પણ જતું રહયું,
છતાંયે મારું મન તમારી રાહ જોતું રહયું.

-- નિર્મલ પાઠક "સત્વ".

No comments: