Wednesday, April 21, 2010

વિરહ......

એમની મુલાકાત ને વર્ષો વીતી ગયાં,
જાણે વહેતાં ઝરણાં દરિયામાં વહિ ગયાં,
સહવાસ ની યાદો નાં જાળા બની ગયાં,
અમે પ્રેમ સભર સંબંધો નાં માળખાં રચી લિધાં.

No comments: